İlkin nəticə açıqlanıb, amma Raufoğlu-Ağazadə çəkişməsinin qalibi elan edilməyib...

Mərkəzi Seçki Komissiyası İnformasiya Mərkəzini parlament seçkilərinin ilkin nətəcələrini açıqlayıb. Cədvəldən də göründüyü kimi respublika üzrə  750 məntəqənin nəticələri hesabata daxil edilməyib. Bu səbəbdən bəzi dairələr üzrə lider namizədlər bəlli deyil.

Belə dairə sayı 7-dir. Onların arasında  35 saylı Xətai Üçüncü Seçki Dairəsi – exit-poll tərəfindən qalib  elan olunmuş Rauf Arifoğlunun (Abbasovun) seçki dairəsi var.

Xatırladaq ki, bu dairədə Rauf Arifoğlunun əsas rəqibi Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə olub.

Seçki təşviqatı dövründə tərəflər arasında gərgin, bəzi hallarda qara-PR metodları ilə  mübarizə getmişdi.

Gecə Mərkəzi Seçki Komissiyanda keçirilən mətbuat konfansında sədr Məzahir Pənahovun seçkidə ciddi qanun pozuntuları haqqında  məlumatların daxil olduğu dairələr haqqında məlumat verərkən konkret ünvanla adlarını çəkdiyi 7 dairədən biri məhz bu iki şəxsin çəkişdiyi 35 saylı Xətai Üçüncü Seçki Dairəsi də olub…

Mərkəzi Seçki Komissiyası İnformasiya Mərkəzininin məlumatı:

Respublika üzrə səsvermə
Voting by republic
47.81 %

 

DAİRƏLƏR ÜZRƏ LİDER NAMİZƏDLƏR
Respublika üzrə məntəqələrin sayı : 5573
Respublika üzrə hesabat verən məntəqələrin sayı : 4823
Seçki dairəsinin adıSoyadı, adı, atasının adıTopladığı səsHesabat vermiş məntəqələr
1 SAYLI ŞƏRUR-SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİTALIBOV VASİF YUSİF94.6 %35 / 35
2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİHƏBİBBƏYLİ İSA ƏKBƏR86.3 %53 / 53
3 SAYLI BABƏK-KƏNGƏRLİ-NAXÇIVAN SEÇKİ DAİRƏSİMÖHBALIYEV SƏTTAR SULİDDİN83.2 %49 / 49
4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİİBRAHİMOV ELDAR RZA84.9 %37 / 37
5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİNOVRUZOV SİYAVUŞ DÜNYAMALI81.1 %46 / 46
6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİHƏMZƏYEVA ÜLVİYYƏ TAPDIQ69.5 %44 / 44
7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİQULİYEV CƏBİ HÜSEYN63.5 %52 / 52
8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİQULİYEV AZAY ƏJDƏR45.6 %40 / 35
9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİQAFAROV KAMALƏDDİN NƏSRƏDDİN60.3 %37 / 37
10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİMUSAYEV MADƏR ƏLİƏSGƏR64.6 %36 / 36
11 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİHÜSEYNOV AYDIN NƏSİR59.2 %43 / 43
12 SAYLI QARADAĞ-BİNƏQƏDİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİXASAYEVA SƏBİNƏ SƏMƏD48.5 %37 / 37
13 SAYLI XƏZƏR-PİRALLAHI SEÇKİ DAİRƏSİƏLİYEV RAUF ASİF47.5 %39 / 39
14 SAYLI XƏZƏR SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV SOLTAN TEYMUR47.2 %41 / 41
15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİQULİYEV ÜLVİ ZAHİD42.0 %31 / 15
16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİQƏDİRLİ ERKİN TOĞRUL34.4 %30 / 21
18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ DAİRƏSİMUSABƏYOV RASİM NƏSRƏDDİN38.8 %35 / 35
19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV HİKMƏT BABA43.9 %35 / 29
20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİƏLİYEV ADİL ABIŞ60.0 %33 / 33
21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİİBRAHİMQIZI MƏLAHƏT İBRAHİM55.6 %29 / 21
22 SAYLI NƏSİMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMOLLAZADƏ ASİM NAZİM47.3 %28 / 28
23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİSƏMƏDZADƏ ZİYAD ƏLİABBAS45.8 %31 / 31
24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİNURULLAYEVA KÖNÜL ORUC46.1 %35 / 35
25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİVƏLİYEVA SƏDAQƏT SULEYMAN57.1 %33 / 33
26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMUSTAFA FAZİL QƏZƏNFƏR47.6 %37 / 37
27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİSALAHZADƏ ƏLİABBAS QALİB57.6 %39 / 39
28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİQULİYEV ELDAR ALLAHYAR49.2 %40 / 40
29 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİARPADARAİ NİGAR CAVİD42.3 %32 / 32
30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİFƏTƏLİYEVA SEVİNC HƏBİB62.2 %28 / 28
31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİƏLİYEV ETİBAR QASIM41.4 %32 / 32
32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİHƏSƏNOVA AFƏT ƏBİL64.9 %31 / 31
33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMİRƏLƏMOV HÜSEYNBALA FAZİL47.1 %40 / 40
34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİZABELİN MİXAİL YURYEVİÇ35.1 %36 / 36
36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİHƏSƏNQULİYEV QÜDRƏT MÜZƏFFƏR45.4 %38 / 38
37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİKƏRİMZADƏ PƏRVİN ORXAN42.1 %25 / 25
38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİHƏMZƏYEV NAQİF ƏLƏŞRƏF44.9 %25 / 25
39 SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİCƏFƏROV MÜŞFİQ CƏFƏR45.8 %31 / 31
40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİQULİYEV MUSA İSA40.0 %30 / 30
41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİHÜSEYNOVA HİCRAN KAMRAN31.5 %33 / 11
43 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİHACIYEV EMİN MƏCİD63.4 %34 / 11
45 SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİƏSƏDOV OQTAY SABİR67.7 %36 / 36
46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİYUSİFOV İLTİZAM BALAYUSİF49.5 %34 / 34
47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİMİRZƏZADƏ AYDIN BÖYÜKKİŞİ26.8 %30 / 16
48 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV İLHAM KAZIM51.3 %32 / 32
49 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİHÜSEYNLİ ƏLİ MƏHƏMMƏD59.6 %41 / 41
50 SAYLI ABŞERON-QOBUSTAN SEÇKİ DAİRƏSİSEYİDZADƏ ŞAHİN KAMİL44.6 %51 / 51
51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİBADAMOV AZƏR CAMAL56.6 %63 / 22
52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİƏHMƏDOV VAHİD QAZMƏMMƏD50.6 %72 / 72
53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİRAFAİLOV ANATOLİY XAİMOVİÇ44.1 %76 / 76
54 SAYLI ŞABRAN-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİQURBANOV SADİQ HAQVERDİ55.3 %70 / 70
55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİSƏLİMOV ELDƏNİZ ADİL57.9 %42 / 42
56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİMİKAYILOVA SEVİL ƏLİRAZI43.8 %44 / 44
57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİAĞAZADƏ ƏMİNƏ HƏMİD64.9 %42 / 40
58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİHÜSEYNOV RAFAEL BABA51.0 %49 / 49
59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİƏHMƏDOVA JALƏ FƏRHAD59.7 %40 / 40
60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİAĞAMALI FƏZAİL RƏHİM49.2 %42 / 42
61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİRÜSTƏMXANLI SABİR XUDU21.4 %41 / 41
62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİƏLƏKBƏROV ƏZİZ YUSİF49.0 %39 / 39
63 SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİCƏFƏROV KAMAL XAQANİ52.8 %35 / 35
64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV RAMİN ƏLƏMŞAH54.6 %40 / 40
65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİƏMİRASLANOV ƏHLİMAN TAPDIQ63.2 %56 / 56
66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİMƏHƏRRƏMOV BƏHRUZ ABDURRƏHMAN52.9 %44 / 44
67 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİHƏSƏNOV MALİK ƏVƏZ65.2 %37 / 37
68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİNƏSİROV ELMAN XUDAM53.7 %34 / 34
69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİİBRAHİMLİ FƏZAİL FEYRUZ51.0 %36 / 36
70 SAYLI MASALLI ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV MƏŞHUR ŞAHBAZ64.8 %43 / 43
71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİİSGƏNDƏROV ANAR CAMAL62.7 %42 / 42
72 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİQASIMLI MUSA CƏFƏR53.9 %82 / 82
73 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİQULİYEV RÜFƏT ATAKİŞİ52.9 %28 / 28
74 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİRƏCƏBLİ HADİ MUSA53.1 %39 / 39
75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİPAŞAZADƏ CAVANŞİR HÜMMƏT61.1 %41 / 41
76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİƏSGƏROV ZİYAFƏT ABBAS66.1 %45 / 45
78 SAYLI LERİK SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV İQBAL NƏRİMAN50.5 %108 / 83
79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİFƏRZƏLİYEV MURAD QOÇU23.7 %43 / 35
80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİQƏNİZADƏ ÇİNGİZ AŞRALI44.5 %49 / 43
81 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİİSMAYILOV ŞAHİN ƏMİR62.7 %45 / 45
82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİRZAYEV TAHİR MUSA61.5 %49 / 49
83 SAYLI AĞCABƏDİ-FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİABBASOV AQİL MƏHƏMMƏD61.7 %44 / 44
84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİBAYRAMOV VÜQAR İBAD71.2 %73 / 58
85 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİCƏFƏROVA TAMAM ŞAMƏMMƏD48.9 %63 / 63
86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİASLANOV NOVRUZƏLİ DAVUD53.7 %69 / 69
87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİKƏRİMLİ TAHİR ZAYIDAĞA52.4 %63 / 63
88 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİHACIYEV SABİR KAMAL52.5 %43 / 42
89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİƏFƏNDİYEV MƏZAHİR CAVİD63.9 %36 / 36
90 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİOSMANOV CAVİD HƏMİD68.4 %40 / 40
91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİHƏSƏN RAMİL SAHİB51.7 %42 / 42
92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİƏLİYEVA JALƏ FAZİL51.9 %48 / 48
93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİYILDIRIM FATMA VİDADİ65.7 %52 / 52
94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİORUC ZAHİD MƏHƏRRƏM69.6 %54 / 54
95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİALIYEV SAHİB EYVAZ40.3 %41 / 41
96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV ANAR İLYAZ59.0 %49 / 49
97 SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİVƏLİYEV AĞALAR İSRƏFİL68.1 %62 / 62
98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİQAFAROVA SAHİBƏ ƏLİ52.1 %34 / 34
99 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİHƏSƏNOV NURLAN URFAN61.3 %40 / 40
100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİBAYRAMOV KAMRAN FƏRHAD66.6 %43 / 43
101 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİXXX ELŞAD MİRBƏŞİR54.9 %79 / 42
102 SAYLI SAMUX-ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİSƏFƏROV NİZAMİ ABDULLA64.0 %51 / 51
103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİHÜSEYNOVA SEVİNC ƏMİRƏHMƏD61.4 %43 / 43
104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİNAĞIYEV ARZU NƏSİB56.2 %65 / 65
105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİPAŞAYEVA QƏNİRƏ ƏLƏSGƏR69.9 %41 / 16
106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİAĞAYEVA ÜLVİYYƏ CAVANŞİR59.0 %38 / 16
107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİSEYİDOV SƏMƏD İSMAYIL76.1 %37 / 37
108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİCƏFƏROV NİZAMİ QULU53.4 %40 / 40
109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİMƏHƏMƏLİYEV NƏSİB MƏHƏMMƏD65.3 %39 / 39
110 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİMUSAYEV ELŞƏN MƏMMƏDHƏNİFƏ48.8 %47 / 42
111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİƏLİYEVA KAMİLƏ ƏLİ AĞA53.9 %44 / 42
112 SAYLI QAX SEÇKİ DAİRƏSİKƏRİMLİ AZƏR ŞƏMŞİD52.7 %58 / 58
113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİİSKƏNDƏROV VÜQAR YAPON52.9 %30 / 30
114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMƏSİMLİ ƏLİ ƏHMƏD57.2 %43 / 43
115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİFEYZİYEV CAVANŞİR ƏYYUB67.6 %43 / 43
116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİHEYDƏROV FƏTTAH SƏMƏD75.5 %54 / 54
117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİNAXÇIVANLI AQİYƏ HƏBİB65.5 %61 / 61
118 SAYLI AĞDAM ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİƏLİYEV BƏXTİYAR HƏMZƏ62.7 %46 / 32
119 SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİSADIQOV BƏXTİYAR YUSİF61.2 %45 / 45
120 SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV CEYHUN VALEH62.7 %78 / 21
121 SAYLI LAÇIN SEÇKİ DAİRƏSİABBASZADƏ MAHİR TAPDIQ63.3 %102 / 74
122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİGƏNCƏLİYEV TURAL BABAŞAH56.7 %13 / 13
124 SAYLI ŞUŞA-AĞDAM-XOCALI-XOCAVƏND SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV ELMAN CAMAL58.3 %86 / 41

 

Aşağıdakı seçki dairələri üzrə nəticələr və qalib namizədlər elan olunmayıb:

  • 17 saylı Yasamal Üçüncü Seçki Dairəsi 
  • – 35 saylı Xətai Üçüncü Seçki Dairəsi 
  • – 42 saylı Sumqayıt İkinci Seçki Dairəsi
  • – 44 saylı Sumqayıt-Xızı Seçki dairəsi 
  • – 77 saylı Astara Seçki Dairəsi
  • – 123 saylı Kəlbəcər Seçki Dairəsi 
  • – 125 saylı Zəngilan-Qubadlı Seçki Dairəsi 
Şərh yaz

Şərh yaz

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir